Professional organizer, opruimcoach en begeleider zorg en welzijn

De klanten van Opgeruimd en geordend in de zorgmarkt zijn personen of gezinnen die behoefte hebben om hun zelfredzaamheid te verbeteren. Meestal is er sprake van chronische desorganisatie: een verzamelnaam voor situaties waarin het moeilijk is om zelf voor structuur te zorgen.

 

Opgeruimd en geordend begeleidt onder andere mensen met psychische aandoeningen zoals ASS, AD(H)D, een bipolaire, depressieve, angst- of dwangstoornis, klachten die samenhangen met trauma en stress (denk aan PTSS), hoarding (verzamelstoornis), niet aangeboren hersenletsel (NAH), (beginnende) dementie, geheugenproblemen of een persoonlijkheidsstoornis.

Daarnaast ondersteunt Opgeruimd en geordend ook mensen die door een lichamelijke aandoening of fysieke beperking hulp nodig hebben met het structureren en ordenen van hun leefomgeving.

 

Opgeruimd en geordend is bekend met de zorgmarkt, aangezien ik ruime ervaring heb als (persoonlijk) begeleider in loondienst bij verschillende zorgorganisaties.

Als Professional Organizer / Opruimcoach werkt Opgeruimd en geordend  in de zorgmarkt samen met verwijzers (bijvoorbeeld zorgconsulenten, sociale wijkteams en Wmo-consulenten) en andere (zorg)professionals.

 

Indien nodig worden andere zorgprofessionals zoals huisarts, psycholoog of het multidisciplinair overleg erbij betrokken. Natuurlijk wordt dit altijd eerst zorgvuldig met de klant overlegd en afgestemd.

 

Wat levert de hulp van Opgeruimd en geordend je op:

  • Meer zelfredzaamheid en beter mee kunnen doen
  • Langer zelfstandig kunnen blijven wonen
  • Toename eigen regie dagelijks leven
  • Meer veiligheid
  • Betere kwaliteit van leven.

 

Samen zorgen we stap voor stap voor meer structuur, rust, ruimte en overzicht.

Gun jezelf deze hulp, neem contact met mij op voor een gratis, vrijblijvende kennismaking en als het klikt gaan we samen aan de slag.

Opruimcoach persoonsgebonden budget (pgb)

Vaak is er  behoefte aan begeleiding voor een langere periode. In dat geval kan de gemeente in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) een indicatie afgeven.

Met deze indicatie voor individuele begeleiding kun je meestal kiezen hoe je zorg wilt ontvangen: via een persoonsgebonden budget (pgb) of via zorg in natura (ZIN).

Als je in aanmerking komt voor een pgb is Opgeruimd en geordend  je graag van dienst.

Klik hier om er meer over te lezen.

Samenwerking andere (zorg)professionals en doorverwijzing

De zelfredzaamheid verbeteren van mensen met een bijzonder zorgprofiel is geen eenmalige actie en is geen taak voor één persoon. Het is vaak een langdurig proces waarin veel mensen betrokken zijn; als professional organizer kan Opgeruimd en geordend hierin een sleutelrol spelen. Want tenslotte verbetert de zelfredzaamheid van een persoon of gezin wanneer er meer structuur is in het huishouden, meer overzicht in het dagelijks leven en minder administratieve en financiële stress.

 

Opgeruimd en geordend bedenkt – samen met de klant – praktische oplossingen die zo duurzaam mogelijk kunnen worden geïntegreerd in hun dagelijks leven. Zo worden mensen gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen, op een manier die langdurig bruikbaar is en zo goed mogelijk aansluit bij hun eigen omgeving en sociale netwerk. Alleen al daarom is de inzet van Opgeruimd en geordend een investering waar ten eerste de klant, maar zeker ook de omgeving van de klant, veel baat bij heeft.

 

Opgeruimd en geordend  werkt lokaal en regionaal samen met verwijzers en andere (zorg)professionals, zodat we samen onze hulpvragers nog beter van dienst kunnen zijn en elkaars kennis, kunde, talenten en diensten beter tot hun recht kunnen laten komen.

Bij verwijzers kun je bijvoorbeeld denken aan Wmo-consulenten, Wmo-loketten, sociale wijkteams, medewerkers van gemeenten, huisartsen, zorgconsulenten en andere zorgprofessionals.

Bij andere (zorg)professionals kun je bijvoorbeeld denken aan maatschappelijk werkers, andere professional organizers, GGZ-instellingen, (ambulant) begeleiders, woningcorporaties, Wmo-consulenten, gemeenten, behandelaars, huisartsen, sociale wijkteams, gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD), bouw- en woningtoezicht, de brandweer en zorgaanbieders.

 

Wil je als verwijzer of andere (zorg)professional verkennen of wij iets voor elkaar kunnen betekenen, neem dan gerust contact met mij op!


Het werkgebied van Opgeruimd en geordend  bestaat uit de regio’s Holland-Rijnland (Alphen aan den Rijn, Bollenstreek, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude) en de Haarlemmermeer (o.a. Abbenes, Badhoevedorp, Beinsdorp, Cruquius, Halfweg, Hoofddorp, Lisserbroek, Nieuw-Vennep, Rijsenhout, Spaarndam, Vijfhuizen, Zwaanshoek en Zwanenburg). Als het om een woonplaats gaat in een regio die grenst aan Holland Rijnland of de Haarlemmermeer kunnen we dit samen bespreken.


Opruimcoach zorg | Opruimcoach zorgmarkt | Chronische desorganisatie | Psychische aandoening | ADD | ADHD | Bipolaire stoornis | Depressieve stoornis | Depressie | Angststoornis | Dwangstoornis | ASS | Autisme Spectrum Stoornis | Trauma | Stress |  posttraumatische stressstoornis | PTSS | | Burn-out | Hoogsensitiviteit | Hoarding | Verzameling | Verzamelstoornis | NAH | Niet-aangeboren hersenletsel | Dementie | Geheugenproblemen | Persoonlijkheidsstoornis | Lichamelijke beperking | Fysieke beperking | Wet maatschappelijke ondersteuning | Wmo indicatie | Persoonsgebonden budget | pgb | Zelfredzaamheid | Zelfstandig wonen | Eigen regie | Veiligheid | Kwaliteit van leven | Individuele begeleiding