Aanpak Opgeruimd en geordend

Wat kost Opgeruimd en geordend en hoe betaalt dit zich terug?

Hoeveel de inzet van Opgeruimd en geordend kost varieert; het hangt af van de situatie en de vraag van de klant. De een heeft voldoende aan een enkele sessie, de ander wil langdurig worden ondersteund en begeleid.

Bij de afweging voor de inzet van een professional organizer is het verstandig om dit te beschouwen als een investering die zich terugbetaalt op allerlei manieren.

De abstractere terugbetaling zien we terug in dingen als meer rust, ruimte en overzicht, minder stress en meer woonplezier

De concrete terugbetaling zit hem vaak in het wegvallen van kosten voor de opslag of het onderhoud van spullen, het verkopen van spullen die niet langer nodig zijn, of in mogelijke bezuinigingen doordat iemand meer overzicht heeft op de persoonlijke financiële situatie.

Opgeruimd en geordend  helpt je met een duidelijke, overzichtelijke aanpak en staat voor een persoonlijke, respectvolle, oprechte, discrete en onbevooroordeelde ondersteuning en begeleiding.


Wat levert de hulp van Opgeruimd en geordend op?

  • Betere kwaliteit van leven
  • Extra tijd op een dag
  • Meer zelfredzaamheid en beter mee kunnen doen
  • Zelfstandig kunnen blijven wonen
  • Meer veiligheid door minder spullen
  • Meer recycling
  • Tevredenheid ondersteuning en begeleiding.

Service Opgeruimd en geordend

Service staat bij Opgeruimd en geordend hoog in het vaandel. We kijken samen naar wat wel mogelijk is, in plaats van wat niet mogelijk is.

Zo kunnen we, als dit wenselijk is, een werkafspraak maken in de avond en/of in het weekend. Ook als je fysiek (tijdelijk) minder (aan)kunt, help ik je graag met aanpakken en het verplaatsen van spullen. Uiteraard beslis je altijd zelf wat je met je spullen wilt doen. Eventueel kan ik spullen voor je wegbrengen en als het in de auto past, kan ik deze na een werkafspraak voor je afgeven bij de kringloopwinkel. 


Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Ik houd mij aan de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.


Meldplicht calamiteiten en geweld Wmo

Als ik diensten aanbied vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), bijvoorbeeld in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb), ben ik verplicht een melding te doen van calamiteiten en geweldsincidenten.


Klachten en geschillen NBPO

Natuurlijk willen wij op een goede manier samenwerken en samen een mooi resultaat bereiken. Toch kan het gebeuren dat er iets minder goed gaat tussen ons, ondanks onze goede bedoelingen. Laten we er dan samen over praten en een oplossing zoeken. Als dit onverhoopt niet lukt en je bent geen klant die zorg van mij ontvangt (bijvoorbeeld via de Wmo), dan kun je terecht bij mijn beroepsvereniging NBPO die een klachtenreglement heeft. 


Klachten en geschillen cliënten zorg

Gaat het over ontevredenheid met betrekking tot mijn dienstverlening vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) dan ga ik ook graag met je in gesprek om samen te zoeken naar een oplossing.

Als dit onverhoopt niet lukt dan beschik ik als zzp-er in de zorg over een klachtenregeling. Als abonnee via ZZP-erindezorg.nl beschik ik over een klachtenfunctionaris.

Wil of kun je een klacht niet met mij bespreken of wens je onafhankelijke ondersteuning dan kun je je klacht via de volgende button indienen:

In veruit de meeste gevallen wordt een klacht in samenspraak met de klachtenfunctionaris opgelost. Mocht de klachtenfunctionaris er niet uitkomen, dan kan de klacht voorgelegd worden aan een erkende geschilleninstantie. Daartoe ben ik aangesloten bij een erkende geschilleninstantie.

Wil je meer weten over de klachtenregeling, lees dan ook eens het document Informatie Klachtenregeling Opgeruimd en geordend.

Klik verder voor de werkwijze en de tarieven van Opgeruimd en geordend.