Professional Organizer en Opruimcoach

Opgeruimd en geordend is een gediplomeerd Professional Organizer / Opruimcoach en ik ben aspirant-lid van de NBPO (Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers).

In de praktijk worden er verschillende alternatieven gebruikt voor het beroep van professional organizer, zoals opruimcoach, personal organizer, huishoudcoach en professioneel organizer.

De NBPO omschrijft het als volgt op de website:

Een professional organizer is een expert in het aanbrengen van rust, ruimte en overzicht. Het is een praktische coach die jou begeleidt bij het maken van keuzes over spullen, documenten en tijd.

Alle (aspirant-)leden van de NBPO hebben schriftelijk verklaard te werken volgens een beroepscode. Hierin staat onder meer dat haar (aspirant-)leden:

  • professioneel, zorgvuldig en discreet te werk gaan;
  • het intellectuele eigendomsrecht van anderen respecteren;
  • zich blijven ontwikkelen in het vak.