Particulieren

In de particuliere markt gaat het om de thuissituatie van mensen. Particuliere klanten willen graag meer overzicht en structuur in hun huis en dagelijks leven, maar weten vaak niet goed waar ze moeten beginnen.

Vaak gaat het om mensen die door omstandigheden controle, overzicht of structuur zijn kwijtgeraakt. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan door de geboorte van een kind,  het vormen van een samengesteld gezin, een echtscheiding, een overlijden, het verlies van een baan of een ziekte.

Als Professional Organizer / Opruimcoach kan Opgeruimd en geordend  helpen bij het op orde brengen van spullen, het ordenen van de administratie en bij het organiseren van (huishoudelijke) taken.