Zorgmarkt en persoonsgebonden budget (pgb)

Een aantal mensen heeft grote moeite om zonder hulp en ondersteuning structuur aan te brengen in het dagelijks leven. Dit kan komen door een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, maar er kan (ook) sprake zijn van een achterliggend probleem, zoals een burn-out, autisme, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), AD(H)D (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder), een chronisch verzamelprobleem (hoarding) of een andere (psychische) aandoening.

Opgeruimd en geordend is bekend met de zorgmarkt, aangezien ik ruime ervaring heb als (persoonlijk) begeleider in loondienst bij verschillende zorgorganisaties.

Als Professional Organizer / Opruimcoach werkt Opgeruimd en geordend  in de zorgmarkt samen met andere (zorg)professionals.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Vaak is er  behoefte aan begeleiding voor een langere periode. In dat geval kan de gemeente vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) een indicatie afgeven.

Met deze indicatie voor individuele begeleiding kun je kiezen hoe je zorg wilt ontvangen: via een persoonsgebonden budget (pgb) of via zorg in natura.

Bij een pgb koop je zelf zorg in en bij zorg in natura bepaalt de gemeente uit welke zorgorganisatie(s) je kunt kiezen.

Bij een pgb sluit je zelf een zorgovereenkomst af met Opgeruimd en geordend  als zelfstandig ondernemer.

Bij het beheren van een pgb horen verplichtingen en vaardigheden. Je moet een pgb zelf kunnen beheren of een vertegenwoordiger hebben die dit voor je kan doen.

Mocht je willen onderzoeken of een pgb het beste bij jou past, dan kun je online de pgb-test van Per Saldo maken. Per Saldo is een vereniging die informeert, adviseert en opkomt voor de belangen van alle budgethouders.

De test is anoniem en uit de test volgt een persoonlijk advies.

 

Klik hier om naar de test te gaan.

 

De gemeente betaalt de kosten voor de begeleiding en je betaalt zelf  een relatief kleine maandelijkse bijdrage.

Bij hulpvragen op het gebied van opruimen, organiseren en ordenen is soms individuele begeleiding op maat nodig. Het beroep Professional Organizer / Opruimcoach is nog vrij nieuw en mogelijk nog niet bij iedere gemeente voldoende bekend. Dit kan het indienen van een pgb-aanvraag minder makkelijk maken. In dat geval kan een onafhankelijke cliëntondersteuner meedenken bij het indienen van een Wmo-aanvraag.

 

Klik hier om naar de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te gaan en meer te lezen over onafhankelijke clientondersteuning.

 

Als je in aanmerking komt voor een pgb is Opgeruimd en geordend  je graag van dienst.

Samenwerking andere (zorg)professionals

Opgeruimd en geordend  werkt lokaal en regionaal samen met andere (zorg)professionals, zodat we samen onze klanten nog beter van dienst kunnen zijn en elkaars kennis, kunde, talenten en diensten beter tot hun recht kunnen laten komen.

Bij andere (zorg)professionals kun je bijvoorbeeld denken aan maatschappelijk werkers, andere professional organizers, GGZ-instellingen, (ambulant) begeleiders, woningcorporaties, wmo-consulenten, gemeenten, behandelaars, huisartsen, sociale wijkteams, gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD), bouw- en woningtoezicht, de brandweer en zorgaanbieders.

Wil je als andere (zorg)professional verkennen of wij iets voor elkaar kunnen betekenen, neem dan gerust contact met mij op!

ADD | ADHD | Angststoornis | Attention-Deficit Hyperactivity Disorder | ASS | Autisme Spectrum Stoornis | Individuele begeleiding | Burn-out | Depressie | Hoogsensitiviteit | Hoarding | NAH | Niet-aangeboren hersenletsel | Persoonsgebonden budget | pgb | posttraumatische stressstoornis | PTSS | Trauma | Verzameling | Verzamelstoornis | Wet maatschappelijke ondersteuning | Wmo | Zorgmarkt